Vytvořit profil

Všechna pole označená * jsou povinná.

  • Hesla nemohou začínat ani končit mezerou.
  • Heslo nemůže být stejné jako e-mailová adresa.
  • Hesla musí obsahovat malá i velká písmena.
  • Hesla musí obsahovat písmena a číslice.
  • Hesla nemohou obsahovat tři nebo více stejných po sobě jdoucích znaků.
  • Hesla musí obsahovat alespoň jeden zvláštní znak.
  • Hesla musí obsahovat 8–20 znaků.

Honeywell jako zaměstnavatel nabízí rovné příležitosti. Budeme zvažovat žádosti kvalifikovaných uchazečů bez ohledu na věk, rasu, přesvědčení, barvu, národnostní původ, rodinný původ, stav, citovou nebo sexuální orientaci, pohlavní identitu nebo vyjádření, invaliditu, národnost, pohlaví, víru nebo status veterána.

Další informace o regulacích týkajících se rovnoměrného přístupu k zaměstnancům uvádí leták Rovná příležitost je zákon.

Více informací ohledně Rovných pracovních příležitostí naleznete na těchto odkazech Rovné pracovní příležitosti jsou zákon a Mzdová transparentnost.

Pokud vám v podání žádosti o zaměstnání prostřednictvím našich stránek brání postižení, požádejte o pomoc zde. Nebudou přijímány žádné další žádosti.

Terms & Conditions | Privacy Statement © 2021 Honeywell International Inc.