Een profiel maken

Alle velden die zijn gemarkeerd met * zijn vereist.

  • Wachtwoorden mogen geen voorloop- of volgspaties bevatten.
  • Wachtwoorden mogen niet identiek aan het e-mailadres zijn.
  • Wachtwoord moet zowel hoofdletters als kleine letters bevatten.
  • Wachtwoorden moeten zowel letters als cijfers bevatten.
  • Wachtwoorden mogen maximaal twee gelijke, opeenvolgende tekens bevatten.
  • Wachtwoorden moeten minimaal één speciaal teken bevatten.
  • Wachtwoorden moeten bestaan uit 8 - 20 tekens.

Honeywell is een werkgever die gelijke kansen biedt. Gekwalificeerde sollicitanten worden in overweging genomen ongeacht leeftijd, ras, geslacht, kleur, herkomst, echtelijke status, seksuele geaardheid, geslachtsidentificatie of -expressie, handicap, nationaliteit, geloof of senioriteit.

Zie de EEO voor meer informatie over de geldende richtlijnen voor gelijke behandeling.

Zie de EEO voor de Wet aanvullingsposter en het salaris transparantiebeleid.

Als een handicap het u onmogelijk maakt om voor een functie te solliciteren via onze website, kunt u hier hulp vragen. Andere verzoeken worden niet ingewilligd.

Terms & Conditions | Privacy Statement © 2021 Honeywell International Inc.